Jaapiella inulicola Fedotova, 1993

Diptera, Cecidomyiidae

op Inula

on Inula

Inula salicina, Denemarken © Simon Haarder

Jaapiella inulicola: larva in capitulum of Inula salicina

Inula salicina, Denmark © Simon Haarder

alle larven uit een enkel hoofdje

Jaapiella inulicola: larvae from capitulum of Inula salicina

all larvae from a single flower head

larve

Jaapiella inulicola: larva

larva

gal: De rose larven leven in de oude hoofdjes, schijnbaar zonder gevolgen voor de plant.

gall: Pink larvae in the old flower heads, seemingly without effect on the plant.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Inula salicina.

literatuur:

references:

Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a)

31/01/2017