Jaapiella picridis (Rübsaamen, 1912)

Diptera, Cecidomyiidae

op Picris

on Picris

gal: toppen van de scheuten, ook wel zijknoppen, zijn veranderd in 1.5 cm lange, sterk behaarde proppen van misvormde bladen. In de plooien wittige larven die niet kunnen springen. Verpopping in de gal.

gall: tips of the shoots, also sometimes lateral buds, are transformed into 1.5 cm long, strongly hairy, bunches of disfigured leaves. In the folds whitish larvae that cannot jump. Pupation in the gall.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Picris hieracioides.

opmerkingen: de gallen lijken op die van Contarinia picridis, en soms treden larven van beide soorten in dezelfde gal op.

notes: the galls resemble those of Contarinia picridis, and sometimes larvae of both species co-occur in the same gall.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Gagné (2010a), Roskam & Carbonelle (2015a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a).

03/06/2014