Janetiella fortiana Trotter, 1901

Diptera, Cecidomyiidae

op Erysimum

on Erysimum

gal: omvangrijke, veelkamerige zwelling van de stengel, elk cel met één larve.

gall: large, multilocular swelling of the stem, each cell with a single larva.

waardplanten: Brassicaceae, nauw monofaag

hostplants: Brassicaceae, monophagous

Erysimum graecum.

synoniemen: Skuhravá ea (2005a) vermoeden dat fortiana een (ouder) synoniem is van Bayeriola erysimi, maar Gagné (2010a), en Gagné & Jaschhof (2014a), trekken die conclusie vooralsnog niet.

synonyms: Skuhravá ao (2005a) suppose that fortiana is a (senior) synonym of Bayeriola erysimi, but Gagné (2010a), and Gagné & Jaschhof (2014a), for the present do not take that step.

literatuur:

references:

Gagné (2010a), Gagné & Jaschhof (2014a), Skuhravá & Skuhravý (1997b), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a).

09/10/2014