Janetiella onosmae Skuhravá, 2011

Diptera, Cecidomyiidae

op Onosma

on Onosma

gal: Onopvallende, bolvormige bladproppen, 1.5 cm in diameter, bestaande uit een aantal vervormde bladen. In elk vervormd blad een enkele larve, die zich hier ook verpopt.

gall: Inconspicuous, globular rosettes, 1.5 cm larve, composed of a number of malformed leaves. In each crumpled leaf a single larva, that also pupates here.

waardplanten: Boraginaceae, monofaag

hostplants: Boraginaceae, monophagous

Onosma frutescens.

literatuur:

references:

Skuhravá (2011a), Skuhravá & Skuhravý (2011a).

06/12/2013