Lamprodiplosis rhopalothrix (Kieffer, 1904)

Diptera, Cecidomyiidae

op Rumex

on Rumex

gal: inquiline of predator van Contarinia acetosellae en C. rumicis (alleen?) op Rumex acetosella.

gall: inquiline or predator of Contarinia acetosellae and C. rumicis (only?) on Rumex acetosella.

20/04/2013