Lasioptera arundinis Schiner, 1854

Diptera, Cecidomyiidae

op Phragmites

on Phragmites

Phragmites australis, België, prov. Namen, Virelles, Pré de Fagne © Sébastien Carbonelle: zijscheut

Lasioptera arundinis: galls in lateral shoot of Phragmites australis

Phragmites australis, Belgium, prov. Namur, Virelles, Pré de Fagne © Sébastien Carbonelle: lateral shoot

Phagmites australis, Denemarken © Simon Haarder: vergalde zijscheut

Lasioptera arundinis: gall on Phragmites australis

Phagmites australis, Denmark © Simon Haarder: galled lateral shoot

de internodia zijn sterk verkort

Lasioptera arundinis: galled shoot

the internodes are strongly shortened

larven in het door schimmel bruingekleurde merg

Lasioptera arundinis: opened gall

larvae in the pith that is coloured brown by fungus

larve ventraal, met spatula

Lasioptera arundinis: larva

larva ventral, with spatula

exuvium

Lasioptera arundinis: exuvium

exuvium

gal de larven leven uitsluitend in zijscheuten, die zijn gevormd doordat de hoofdscheut door een of andere oorzaak beschadigd is geraakt. De zijscheut is verkort en ietwat verdikt, de bladeren overlappen elkaar stevig; er ontstaat een min of meer spoelvormige schuin afstaande gal van 15-30 cm. Het merg is bruinzwart door een met de mug geasscieerde schimmel. In het merg ligt een aantal kamertjes, elk met een bleek geelrode larve of een pop. Univoltien.

gall the larvae live exclusively in lateral shoots, that have been formed after the main shoot has been damaged by some external cause. The lateral shoot is shortened en somewhat thickened, the leaves are densely overlapping. The result is a more or less fusiform obliquely ascending gall of 15-30 cm. The pith is brownish black, caused by a fungus that is associated with the midge. In the pith lie a number of chambers, each with a pale redddish yellow larva or a pupa. Univoltine.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Phragmites australis.

synoniemen Thomasiella arundinis.

synonyms Thomasiella arundinis.

opmerkingen Lasioptera-soorten en verwanten zijn afhankelijk van de symbiontische schimmel Radulidium subulatum.

notes Lasioptera species and relatives are dependent on the symbiotic fungus Radulidium subulatum.

literatuur

references

Baetens & De Bruyn (1999a), Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gagné (2010a), Haarder, Bruun, Harris & Skuhravá (2016a), Nartshuk (2011a), Redfern & Shirley (2011a), Rohfritsch (1992a, 2008a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonelle (2015a), Schwarzländer & Häfliger (2000a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (2000a), Skuhravá (2006a), Skuhravá & Skuhravý (1977a, 1992a, 1997b, 1999a, 2002a, 2008a, 2011a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Ebejer (2002a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Skuhravý (1975a), Waitzbauer, Pruscha & Picher (1972a).

17/10/2016