Lasioptera berberina (Schrank, 1781)

Diptera, Cecidomyiidae

op Berberis

on Berberis

gal: twijgen met zijdelingse, knobbelige, meerkamerige opzwellingen, vaak roodbruin gekleurd. Binnenin rode larven of poppen.

gall: twigs with lateral, knobby, swellings, often reddish brown, containing several chambers. Inside red larvae or pupae.

waardplanten: Berberidaceae, monofaag

hostplants: Berberidaceae, monophagous

Berberis vulgaris.

literatuur:

references:

Barnes (1948b), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gagné (2020a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a).

29/08/2015