Lasioptera cerasiphera Stelter, 1990

Diptera, Cecidomyiidae

op Prunus

on Prunus

gal: de larven ontwikkelen zich in de vruchten, maar alleen als die voordien zijn aangeprikt voor de ovipositie door de snuitkever Anthonomus rectirostris (Linnaeus, 1758).

gall: the larvae develop in the fruits, but only if these have been pierced before by the oviposition punctures of the weevil Anthonomus rectirostris (Linnaeus, 1758).

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Prunus cerasus.

literatuur:

references:

Gagné & Jaschhof (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a).

29/08/2015