Lasioptera donacis Coutin & Faivre-Amiot, 1981

Diptera, Cecidomyiidae

op Arundo

on Arundo

gal: oranje-bruine larven leven groepsgewijs in met bruin mycelium gevulde gangen in de bladscheden. Verpopping in de gal, in een zijden cocon. Na het uitkomen van de muggen steken de lege exuvia uit openingen in de bladscheden.

gall: orange-brown larvae live communnally in galleries filled with a brown mycelium in the leaf sheats. Pupation in the gall, in a silken cocoon. After emergence of the adult midgees, the exuvia remain protruding from the exit openings.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Arundo donax.

synoniemen: volgens Skuhravá & Skuhravý (2004b) is de naam van Coutin & Faivre-Amiot, 1981 een nomen nudum, luidt de correct naam Lasioptera donacis Coutin, 2001. Hier wordt echter de Fauna Europaea (2016) gevolgd.

synonyms: according to Skuhravá & Skuhravý (2004b) the name by Coutin & Faivre-Amiot, 1981 is a nomen nudum, and the correct species name is Lasioptera donacis Coutin, 2001. However, here the Fauna Europaea (2016) is follwed.

opmerkingen: Thomas & Goolsby geven een zeer gedetailleerde beschrijving van de larven. De waarneming van Skuhravá & Skuhravý (2004b) dat de larven zouden leven in oude mijngangen van Cerodontha phragmitophila wordt door hun niet bevestigd; wel schrijven zij dat de eieren in groepjes worden afgezet in al bestaande openingen.

notes: Thomas & Goolsby present a very detailed description of the larvae. The observation by Skuhravá & Skuhravý (2004b) that the larvae would live in old galleries of Cerodontha phragmitophila is not confirmed by them. Howeve, they write that groups of eggs are deposited in preexisting holes.

literatuur:

references:

Gagné (2010a), Skuhravá & Skuhravý (1997b, 2004b, 2009b), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Ebejer (2002a), Thomas & Goolsby (2015a).

29/04/2016