Lasioptera oleicola Skuhravá, 2011

Diptera, Cecidomyiidae

op Olea

on Olea

gal: gekweekt uit gallen van Dasineura oleae, inquiline.

gall: rered from galls of Dasineura oleae, inquiline.

literatuur:

references:

Doğanlar, Sertkaya & Skuhravá (2011a)

09/01/2014