Lasioptera umbelliferarum Kieffer, 1909

Diptera, Cecidomyiidae

op Cachrys, Seseli

on Cachrys, Seseli

gal: opvallende, zeer harde, enige cm lange en tot 2 cm dikke, meerkamerige zwellingen van de stengel (kleinere in de blad-assen en -stelen). Binnenwand van de galkamers bekleed met een wit mycelium. Larven helder oranje; ze overwinteren in de gal en verpoppen in het voorjaar.

gall: conspicuous, up to several cm long and to 2 cm thick, very hard, multilocular swellings of the stems (smaller in the leaf axes and petioles). Inner wall of the gall chambers lines with a white mycelium. Larvae bright orange; the hibernate in the gall and pupate in spring.

waardplanten: Apiaceae, oligofaag

hostplants: Apiaceae, oligophagous

Cachrys boissieri, microcarpa.

Volgens Buhr ook Seseli osseum.

According to Buhr also Seseli osseum.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Dorchin & Freidberg (2011a), Gágné & Jaschhof (2014a), Skuhravá, Karimpour, Sadeghi ao (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Buhr (2013a), Skuhravá, Skuhravý & Massa (2007a).

31/01/2017