Lipara similis Schiner, 1854

Diptera, Chloropidae

op Phragmites

on Phragmites

gal Eigenljk geen gal: de aangetaste stengeltoppen zijn niet als zodanig te onderscheiden. De larve leeft, boven het groeipunt, in de buis die wordt gevormd door de bladscheden van de bovenste twee knopen. Verpopping in de gal; een enkele generatie per jaar. Zowel larve als pop onderscheiden zich van die van de andere Lipara's doordat het voor- en achtereind zwart is.

gall In fact not a gall: infested shoots cannot be distinguished from normal ones. The larve lives, above the growing point, in a tube formed by the leaf sheaths of the upper two internodes. Pupation internal, univoltine. Both larva and pupa are distinguished from the other Lipara's because their front and rear ends are black.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Phragmites australis.

larve: ei, larve-stadia en puparium worden gedetailleerd beschreven door Grochowska (2006a).

larve: egg, larval stages and puparium are meticulously described by Grochowska (2006a).

literatuur

references

Baetens & De Bruyn (1999a), Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Chvála, Diskočil, Mook & Pokorný (1974a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Grochowska (2006a), Nartshuk (2011a), Roskam (2009a), Schwarzländer & Häfliger (2000a), Spooner & Bowdrey (2012a).

13/08/2015