Macrolabis quercicola (Stelter, 1994)

Diptera, Cecidomyiidae

op Quercus

on Quercus

gal: inquiline van Contarinia quercina.

gall: inquiline of Contarinia quercina.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus petraea, robur.

synoniemen: Schueziella quercicola.

synonyms: Schueziella quercicola.

literatuur:

references:

Gagné & Jaschhof (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Stelter (1994a).

30/08/2015