Mayetiola festucae Ertel, 1975

Diptera, Cecidomyiidae

op Festuca

on Festuca

gal: de geelwitte, ca 3 mm lange larve leef binnen een bladschede vlak boven de grond. Aan de buitenzijde een dichte bundel van verwarde witte bijwortels, vergelijkbaar net de gal van M. radicifica op Pla nemoralis. Verpopping intern.

gall: the yellowish-white larva, about 3 mm long, lives within a leaf sheath, just above the ground. At the outsie a dense mass of white tangled accessory roots, comparable with the gall of M. radicifica on Pla nemoralis.. Pupation internal.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Festuca rubra.

opmerkingen: de larve wordt beschreven door Ertel.

notes: the larva is described by Ertel.

literatuur:

references:

Ertel (1975a), Gagné & Jaschhof (2014a), Haarder, Bruun, Harris & Skuhravá (2016a), Roskam & Carbonelle (2015a).

17/10/2016