Mayetiola ventricola (Rübsaamen, 1899)

Diptera, Cecidomyiidae

op Molinia

on Molinia

gal De halm is vlak boven de wortelstok opgezwollen in de vorm van een slanke ui: 10 mm hoog, 6 mm dik. De geelachtige gal barst door de bladschede heen, waardoor de halm licht knikt. De gal bevat een aantal witte larven, die zich in de gal verpoppen.

De larve wordt beschreven door Ertel (1975a). Univoltien.

gall Right above the rhizome the culm is swollen in the shape of a slender onion: 10 mm high, 6 mm thick. The yellowish gall erupts through the leaf sheath, causing the culm to bend somewhat. The gall contains a number of white larvae, that pupate in the gall.

The larva is described by Ertel (1975a). Univoltine.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Molinia arundinacea, caerulea.

synoniemen Pemphigocecis ventricola.

synonyms Pemphigocecis ventricola.

opmerkingen Bijzonder lastig te vinden!

notes Quite difficult to find!

literatuur

references

Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Docters van Leeuwen (1936a), Ertel (1975a), Haarder, Bruun, Harris & Skuhravá (2016a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonelle (2015a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Tomasi (2014a).

17/10/2016