Mycodiplosis melampsorae (Rübsaamen, 1889)

Diptera, Cecidomyiidae

op Galeopsis, Salix

on Galeopsis, Salix

gal: predator van de roest Melampsora salicina: een collectieve naam voor Melampsora-soorten op wilg (Skuhravá & Skuhravý, 2012a).

gall: predator of the rust fungusMelampsora salicina: a collective name for Melampsora species on Salix.

Door Jost echter ook meermalen gevonden op de meeldauw Neoerysiphe galeopsidis.

However, also found by Jost at several occasions on the mildew Neoerysiphe galeopsidis.

waardplanten: Salicaceae - etc.?

hostplants: Salicaceae - etc.?

Salix caprea.

opmerkingen: zie ook bij genus Mycodiplosis.

notes: see also the genus Mycodiplosis.

literatuur:

references:

Bruun (2015a), Jost (1987a), Sánchez, Skuhravá & Skuhravý (2012a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (2000a), Skuhravá & Skuhravý (1988a, 1992b, 1997a, 1999b, 2003a, 2005b,c, 2007a, 2009a, 2010b, 2012a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Hellrigl (2001a, 2002a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a).

31/08/2015