Mycodiplosis plasmoparae Rübsaamen, 1906

Diptera, Cecidomyiidae

op Carpinus, Vitis [!]

on em>Carpinus, Vitis [!]

gal: predator van Plasmopara viticola op wijn, ook gekweekt uit oude gallen op haagbeuk.

gall: predator of Plasmopara viticolaon grapes, also reared from old galls on hornbeam.

waardplanten: Betulaceae, Vitaceae - geen binding aan een waardplant

hostplants: Betulaceae, Vitaceae -, not bound to a specific host plant

Carpinus betulus; Vitis vinifera.

synoniemen: Isodiplosis plasmoparae.

M. plasmoparae was door Gagné (2010a) en Gagné & Jaschhof (2014a) gesynonymiseerd met M. inimica, maar dat is door Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a) hersteld.

synonyms: Isodiplosis plasmoparae.

M. plasmoparae was synonymised by Gagné (2010a) and Gagné & Jaschhof (2014a) with M. inimica, but has been resurrected by Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a).

opmerkingen: zie ook bij genus Mycodiplosis.

notes: see also the genus Mycodiplosis.

literatuur:

references:

Gagné (2010a), Gagné & Jaschhof (2014a), Gol, Namaghi, Hosseini & Skuhravá (2015a), Jost (1987a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (2000a), Skuhravá (1989a), Skuhravá, Karimpour, Sadeghi ao (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a).

31/08/2015