Mycodiplosis sphaerothecae (Rübsaamen, 1889)

Diptera, Cecidomyiidae

op kruidachtige planten

on herbaceous plants

gal: predator op meeldauwen (o.m. Erysiphe s.l., Podosphaera macularis) en roesten (Puccinia menthae).

gall: predator on mildews (ao Erysiphe s.l., Podosphaera macularis) and rust fungi (Puccinia menthae).

opmerkingen: zie ook bij genus Mycodiplosis.

notes: see also the genus Mycodiplosis.

literatuur:

references:

Jost (1987a), Roskam & Carbonelle (2015a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a).

01/09/2015