Mycodiplosis tremulae Kieffer, 1895

Diptera, Cecidomyiidae

op Populus

on Populus

gal: predator van de roest Melampsora populnea.

gall: predator of the rust fungus Melampsora populnea.

inquilinen: op zijn beurt wordt tremulae gepredeerd door Lestodiplosis fratricida.

inquilines: on its turn, tremulae is predated by Lestodiplosis fratricida.

opmerkingen: zie ook bij genus Mycodiplosis.

notes: see also the genus Mycodiplosis.

literatuur:

references:

Gagné (2010a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a).

13/05/2017