Myopites cypriacus Hering, 1938

Diptera, Tephritidae

op Dittrichia, Pulicaria

on Dittrichia, Pulicaria

gal: de bloembodem is verhout en aan de onderzijde zeer sterk verdikt - de bovenzijde is vrijwel vlak. Binnenin een aantal verticale galkamers, elk met een made of puparium. Elke larve is gearriveerd vanuit een ei dat op een bloem gelegd is, waarna hij via de jonge vrucht de bloembodem heeft kunnen bereiken; die vrucht is mede in de galvorming betrokken en dient uiteindelijk als uitgangsweg van de vlieg. De vergalde vruchten staan als breekbare kegeltjes bovenop de bloembodem.

gall: the receptacle is sclerified and very strongly swollen at the underside - the upperside is almost flat. Inside several vertical gall chambers, each with a maggot or a puparium. Each larva has arrived from an egg that was deposited on a flower, after which he has descended into the receptacle by way of a young achene; that achene is included in the galling process, and evently functions as an exit channel for the fly. The galled achenes stand as fragile cones on top of the receptacle.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Dittrichia graveolens; Pulicaria arabica.

opmerkingen: Soort uit Cyprus.

notes: Species from Cyprus.

literatuur:

references:

Freidberg (1979a).

07/05/2014