Myopites eximia Séguy, 1932

Diptera, Tephritidae

op Limbarda

on Limbarda

gal: de bloembodem is verhout en zeer sterk verdikt, zowel aan boven- als onderzijde. Binnenin een aantal verticale galkamers, elk met een made of puparium. Elke larve is gearriveerd vanuit een ei dat op een bloem gelegd is, waarna hij via de jonge vrucht de bloembodem heeft kunnen bereiken; die vrucht is mede in de galvorming betrokken en dient uiteindelijk als uitgangsweg van de vlieg. De vergalde vruchten staan als kegeltjes bovenop de bloembodem.

gall: the receptacle is sclerified and very strongly swollen, both at the upperside and the underside. Inside several vertical gall chambers, each with a maggot or a puparium. Each larva has arrived from an egg that was deposited on a flower, after which he has descended into the receptacle by way of a young achene; that achene is included in the galling process, and evently functions as an exit channel for the fly. The galled achenes stand as cones upon the receptacle.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Limbarda crithmoides.

Dauphin & Aniotsbehere noemen daarenboven Inula salicina en Pulicaria odora; vooral het laatste behoeft bevestiging.

Dauphin & Aniotsbehere additionally refer to Inula salicina and Pulicaria odora; especially the latter needs confirmation.

literatuur:

references:

Béguinot (2000b, 2002f), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Niblett (1940a), Redfern & Shirley (2011a), Snit (2010a), Spooner & Bowdrey (2012a), White (1988a).

01/08/2016