Myopites inulaedyssentericae Blot, 1827

Diptera, Tephritidae

op Inula

on Inula

gal: de bloembodem is verhout en naar boven toe zeer sterk verdikt. Binnenin een aantal verticale galkamers, elk met een made of puparium. Elke larve is gearriveerd vanuit een ei dat op een bloem gelegd is, waarna hij via de jonge vrucht de bloembodem heeft kunnen bereiken; die vrucht is mede in de galvorming betrokken en dient uiteindelijk als uitgangsweg van de vlieg. De vergalde vruchten staan als kegeltjes bovenop de bloembodem.

gall: the receptacle is sclerified and very strongly swollen upwards. Inside several vertical gall chambers, each with a maggot or a puparium. Each larva has arrived from an egg that was deposited on a flower, after which he has descended into the receptacle by way of a young achene; that achene is included in the galling process, and evently functions as an exit channel for the fly. The galled achenes stand as cones upon the receptacle.

waardplanten: Asteraceae, ? monofaag

hostplants: Asteraceae, ? monophagous

Inula hirta, salicina.

Zie de discussie hieronder.

See the discussion below.

synoniemen: Myopites blotii Brébisson, 1827.

synonyms: Myopites blotii Brébisson, 1827.

opmerkingen: De systematiek van het genus Myopites is niet goed bekend, en literatuur over de waardplant-relaties van de verschillende soorten is tegenstrijdig; ook Pulicaria en zelfs Limbarda worden wel genoemd. Dat wordt eens te meer gecompliceerd doordat onder meer Buhr spreekt van een M. inulae, die volgens Dauphin & Aniotsbehere een synoniem is van eximia, maar volgens bronnen op het internet echter van inulaedyssentericae; de Fauna Europaea (2014) noemt inulae niet.

notes: The systematics of the genus Myopites is not well worked out, and the literature about the hostplant relations of the different species is contradictory; also Pulicaria and even Limbarda are mentioned. Ook This is the more complicated because Buhr refers to a M. inulae, that according to Dauphin & Aniotsbehere is a synonym of eximia, but according to sources on the internet of inulaedyssentericae; the Fauna Europaea (2014) does not mention inulae.

literatuur:

references:

Baugnée (2006a), Bellido, Ros-Farré & Pujade-Villar (2003a), Buhr (1964a, 1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Freidberg (1979a), Niblett (1940a), Redfern & Shirley (2011a), Rohfritsch & Arnold-Rinehart (1991a), Salas-Remón, Llimona, Lozano ao (2015a), Smit (2010a), Spooner & Bowdrey (2012a), Tomasi (2014a), White (1988a).

06/08/2015