Orellia falcata (Scopoli, 1763)

Diptera, Tephritidae

op Tragopogon

on Tragopogon

gal: de larven voeden zich aanvankelijk met de vruchten in de hoofdjes; later dalen ze via de bloembodem en stengel af en leven verder als boorders in de wortelstok.

gall: initially the larvae feed on the fruits in the capitula; eventually the descend via the receptacle and stem down to live as borers in the rootstok.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Tragopogon pratensis.

Volgens Smit uitsluitend in de ondersoort T. p. subsp. orientalis. Dauphin & Aniotsbehere noemen als waardplant ook Podopermum.

According to Smit exclusively on the subspecies T. p. subsp. orientalis. Dauphin & Aniotsbehere additionally cite Podopermum as a host plant.

literatuur:

references:

Baugnée (2006a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Khaghaninia, Gharajedaghi, Zarghani & Pour Abad (2012a), Merz & Kofler (2008a), Smit (2010a), Tóth (1969a), White (1988a).

26/07/2016