Oscinella trochanterata Collin, 1946

Diptera, Chloropidae

op Phalaris

on Phalaris

gal: larven (maden, met een duidelijk kopskelet) in de bloeiwijze; de delen van de plant daarboven verbruinen (Nartshuk & Andersson).

gall: larvae (maggots, with a well-developed cephalic skeleton) in the inflorescence; the parts of the plant above are browning (Nartshuk & Andersson).

waardplanten: Poaceae, ± monofaag

hostplants: Poaceae, ± monophagous

Phalaroides arundinacea.

Minder vaak ook Bromopsis inermis en Zea mays.

Less often also Bromopsis inermis, and Zea mays.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Nartshuk & Andersson (2012a), Spooner & Bowdrey (2012a).

01/02/2017