Phytobia betulivora Spencer, 1969

Diptera, Agromyzidae

op Betula

on Betula

gal: de larve maakt een slanke, slingerende tot 12 meter lange gang in het cambium, die afdalt tot het niveau van de grond; daar verlaat de larde de gang en verpopt zich in de grond.

gall: the larva makes a slender, winding, up to 12 m long gallery in the cambium, that descends to about ground level. Here the larva vacates the gallery and pupates in the soil.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae monophagous

Betula nigra.

B. nigra is een boom uit het zuidoosten van de Verenigde Staten. In Europa zullen andere berken als waardplant dienen.

B. nigra is a tree of the southeastern United States. In Europe other birch species will serve as hosts.

literatuur:

references:

Černý (2001c), Černý, Vála & Barták (2001a), Papp (2009a, Papp & Černý (2016a), Spencer & Steyskal (1986a), Zlobin (2008a).

27/03/2017