Planetella gallarum (Rübsaamen, 1899)

Diptera, Cecidomyiidae

op Carex

on Carex

Drie gallen op Carex trinervis; tekening Jan van Os, uit Roskam & Adema (2013a).

Planetella gallarum on Carex trinervis

Three galls on Carex trinervis; drawing by Jan van Os, from Roskam & Adema (2013a).

Carex nigra, Denemarken © Hans-Henrik Bruun

Planetella gallarum: gall on Carex nigra

Carex nigra, Denmark © Hans-Henrik Bruun

Carex elata, Denemarken © Hans-Henrik Bruun

Planetella gallarum: gall on Carex elata

Carex elaata, Denmark © Hans-Henrik Bruun

gal: gladde, glanzend-bruine eenkamerige zeppelin-vormige gal die met slechts een deel van de lange zijde vast zit aan de basis van de stengel of een laag geplaatst blad. Larve wit, solitair.

gall: brown, smooth and shining, unilocular zeppelin-shaped galls attached with only a part of their long side to the base of the stem or a ground leaf. Larva white, solitary.

waardplanten: Cyperaceae, monofaag

hostplants: Cyperaceae, monophagous

Carex acuta, cespitosa, davalliana, elata, flacca, nigra, praecox, rostrata, saxatilis, trinervis, vesicaria.

Het naar één, moderne, nomenclatuur overbrengen van oudere aanduidingen van Carex-soorten is niet altijd met zekerheid uitvoerbaar!

Translating older references to Carex species to a uniform, modern, nomenclature cannot always be done with full certaintly!

synoniemen: Dichrona gallarum.

synonyms: Dichrona gallarum.

literatuur:

references:

Bruun, Haarder, Jørgensen & Skuhravá (2014a), Buhr (1964b), Gagné (2010a), Nijveldt (1980a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonelle (2015a), Roskam & Adema (2013a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (2000a, 2007a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a).

26/06/2016