Rabdophaga nielsenii Kieffer, 1906

Diptera, Cecidomyiidae

op Salix

on Salix

gal: Onder de schors van twijgen leeft een aantal oranje of rode larven; de takken zijn niet of maar heel zwak opgezwollen. Voordat ze zich verpoppen maken de larven een uitgang naar buiten. Deze gaatjes zijn het duidelijkste teken van hun aanwezigheid. Univoltien.

gall: Under the bark of twigs live a number of orange or red larvae; the branches are not or only weakly swollen. Before they pupate, the larvae make emergence openings. These shot holes are the clearest indication of their presence. Univoltine.

waardplanten: Salicacea, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix pentandra.

Deze, nauwe, waardplantassociatie is gebaseerd op Redern & Shirley; Buhr schrijft daarentegen S. aurita, repens en smalbladige wilgen.

This, narrow, host plant association is based on Redern & Shirley; contrariwise, Buhr writes S. aurita, repens and willows.

synoniemen: Dasineura nielsenii.

synonyms: Dasineura nielsenii.

literatuur:

references:

Barnes (1951a), Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Redfern & Shirley (2011a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a).

26/06/2016