Rabdophaga pulvini (Kieffer, 1891)

Diptera, Cecidomyiidae

op Salix

on Salix

gal: De larven veroorzaken een opzwelling van de bladvoeten en het aangrenzende deel van de scheut (d.i. de pulvinus); er ontstaat een klein, uit weinig bladeren bestaand rozet. Univoltien, overwintering als larve in de gal.

gall: The larvae cause a swelling of the leaf bases and the adjacent part of the stem (i.e., the pulvinus); it results in a small rosette consisting of a few leaves. Univoltine, hibernation as larva in the gall.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix aurita, caprea, cinerea.

Vermelding van S. purpurea en elaeagnos door Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (2004a, 2007a) is waarschijnlijk onjuist.

Reference to S. purpurea and elaeagnos by Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (2004a, 2007a) is probably erroneous.

synoniemen: Dasineura, Helicomyia, pulvini; Rabdophaga superna (Kieffer, 1897).

In het verleden vaak verward met R. rosariella, onder meer door Buhr (1965a).

synonyms: Dasineura, Helicomyia, pulvini; Rabdophaga superna (Kieffer, 1897).

In the past often confused with R. rosariella, a.o. by Buhr (1965a).

literatuur:

references:

Barnes (1951a), Buhr (1965a), Gagné (2010a). Gagné & Jaschhof (2014a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonelle (2015a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (2004a, 2007a), Skuhravá (2009a), Skuhravá & Skuhravý (2005b, 2010a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Stelter (1970a).

26/06/2016