Resseliella skuhravyorum Skrzypczyńska, 1975

Diptera, Cecidomyiidae

op Larix

on Larix

gal: De larven diep tussen de kegelschubben. Aangetaste kegels blijven klein en worden zwart, de zaden ontwikkelen zich niet. Larven gregair, oranje. Univoltien; overwintering als larve in de grond, verpopping in het voorjaar.

gall: Larvae deep between the scales of the cone. Infested cones are retarded and black; the seeds remain undeveloped. Larvae gregarious, orange. Univoltine; hibernation as larva in the ground, pupation in spring.

waardplanten: Pinaceae, monofaag

hostplants: Pinaceae, monophagous

Larix decidua, x polonica.

literatuur:

references:

Bąk (2006a), Gagné (2010a), Skrzypczyńska, Nijveldt & Grijpma (1993a), Roques & von Hirschheydt (1990a), Roskam & Carbonelle (2015a), Skuhravá & Skuhravý (2006a, 2007a, 2010a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a).

30/08/2016