Rhopalomyia heteropalpis (Marikovskij, 1964)

Diptera, Cecidomyiidae

op Artemisia

on Artemisia

gal: witte of bruine, meerkamerige gallen onstaan uit okselknoppen, soms verscheidene samengegroeid. Larven rose-oranje. Twee of drie generaties.

gall: white or brown, multilocular galls derived from axillary buds, sometimes several coalescing. Larvae pinkish-orange. Two or three generations.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Artemisia cina, fragrans, terrae-albae.

literatuur:

references:

Gagné (2010a), Mirumian (2011a), Skuhravá, Skuhravý & Buhr (2013a).

15/08/2015