Tephritis conyzifoliae Merz, 1992

Diptera, Tehpritidae

op Crepis

on Crepis

gal: een aantal larven ontwikkelt zich in een hoofdje. Kort voor de verpopping migreren ze door de bloembodem naar het bovenste deel van de stengel.

gall: several larvae develop in the capitulum. Shortly before pupation they migrate through the receptacle to the upper part of the peduncle.

waardplanten: Asteraceae, ? nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, ? narrowly monophagous

Crepis conyzifolia.

literatuur:

references:

Merz & Kofler (2008a).

26/07/2016