Tephritis crepidis Hendel, 1927

Diptera, Tehpritidae

op Crepis

on Crepis

gal: de larven ontwikkelen zich in een hoofdje.

gall: the larvae develop in the capitulum..

waardplanten: Asteraceae, ? nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, ? narrowly monophagous

Crepis biennis, pyrenaica.

literatuur:

references:

Baugnée (2006a), Merz & Kofler (2008a), Smit (2010a).

26/07/2016