Tephritis nigricauda (H Loew, 1856)

Diptera, Tephritidae

op Asteraceae, Anthemideae

on Asteraceae, Anthemideae

gal: De bloembodem is verhard en naar boven toe spits-kegelvormig vergroot. Binnenin een enkele larve of pop; de gal wordt verlaten door een rond gat in de top.

gall: The receptacle is sclerified and enlarged upwards into an an acute cone. Inside a single larva or puparium; the gall is vacated through a round hole in the tip.

waardplanten: Asteraceae, nauw oligofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly oligophagous

Achillea millefolium, ptarmica; Anthemis arvensis; Tripleurospermum inodorum.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Kütük (2006a), Tóth (1969a).

28/05/2014