Tephritis praecox (Loew, 1844)

Diptera, Tephritidae

op Calendula, Filago

on Calendula, Filago

gal: de larven leven in de hoofdjes.

gall: the larvae live in the flower heads.

waardplanten: Asteraceae, olgofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Calendula arvensis, suffruticosa subsp. maderensis; Filago gallica.

Omdat vliegen ook gevangen zijn op plaatsen waar de genoemde planten niet voorkwamen, is de lijst waardplanten zeker nog onvolledig (Baugnée).

Because flies have been caught in sites where none of the plants mentioned here did occur, the list of host plants certainly is still incomplete (Baugnée).

literatuur:

references:

Baugnée (2006a), Kütük (2006a), Smit (2010a), White (1988a).

02/08/2016