Tephritis vespertina (H Loew, 1844)

Diptera, Tephritidae

op Hypochaeris

on Hypochaeris

Hypochaeris radicata, Denemarken © Simon Haarder: vergald hoofdje

Tephritis vespertina: galled flower of Hypochaeris radicata

Hypochaeris radicata, Denmark © Simon Haarder: galled flower head

larve en twee puparia

Tephritis vespertina: larva, puparium

larva and two puparia

uitgekweekt imago

Tephritis vespertina: imago

reared adult

Hypochaeris radicata, Bergen NH, Uilenvanger; determinatie bevestigd door kweken

Tephritis vespertina: galls on Hypochaeris radicata

Hypochaeris radicata, Bergen NH, Uilenvanger; identification confirmed by breeding

gal: De hoofdjes bevatten een witte larve of (de resten van) een zwart puparium.

gall: The capitula contain a white larva or (the remnants of) a black puparium.

waardplanten: Asteraceae

hostplants: Asteraceae

Hypochaeris radicata.

opmerkingen: Volgens Smit zijn er uit de hoofdjes van biggenkruid nog twee andere soorten Tephritidae gekweekt. Determinatie op basis van alleen de gal is daarom waarschijnlijk onbetrouwbaar.

notes: According to Smit two more species of Tephritidae have been reared from cat's ear. Identification on the gall alone therefore probably is not reliable.

literatuur:

references:

Baugnée (2006a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Kütük (2006a), Redfern & Shirley (2011a), Smit (2010a), Spooner & Bowdrey (2012a), White (1988a).

02/08/2016