Urophora aprica (Fallén, 1814)

Diptera, Tephritidae

op Cyanus

on Cyanus

gal: larven in de hoofdjes.

gall: larvae in the capitula.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Cyanus depressus, ? segetum.

literatuur:

references:

Smit (2010a), White & Korneyev (1998a).

27/07/2016