Urophora jaculata Rondani, 1870

Diptera, Tephritidae

op Centaurea

on Centaurea

gal: larven in verhoute, eenkamerige gallen in de hoofdjes.

gall: larvae in lignified, unilocular galls in the capitula.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Centaurea solstitialis.

literatuur:

references:

White & Korneyev (1998a).

15/10/2014