Urophora mauritanica Macquart, 1851

Diptera, Tephritidae

op Carthamus

on Carthamus

gal: De larven ontwikkelen zich in de hoofdjes in meerkamerige, verhoute gallen.

gall: The larvae develop in lignified, multilocular galls in the flower heads.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Carthamus arborescens, glaucus, lanatus, tenuis.

Niet in Carthamus tinctorius. De mededeling door Buhr dat Euribia macrura primair op Onopordum, en incidenteel op Centaurea calcitrapa zou leven wordt door latere bronnen niet bevestigd.

Not in Carthamus tinctorius. The statement by Buhr that Euribia macrura would live primarily on Onopordum, and occasionally on Centaurea calcitrapa is not confirmed by later sources.

synoniemen: Euribia macrura (Loew).

synonyms: Euribia macrura (Loew).

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Khaghaninia, Gharajedaghi, Zarghani & Pour Abad (2012a); White & Korneyev (1998a).

15/10/2014/p>