Urophora pontica (Hering, 1937)

Diptera, Tephritidae

op Echinops

on Echinops

gal: de larven ontwikkelen zich in de hoofdjes.

gall: the larvae develop in the capitula.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Echinops ritro.

literatuur:

references:

White & Korneyev (1998a).

15/10/2014