Urophora sirunaseva (Hering, 1938)

Diptera, Tephritidae

op Centaurea

on Centaurea

gal: larven in verhoute eenkamerige gallen in de hoofdjes, vaak verscheidene bijeen.

gall: the larvae induce lignified, unilocular galls in the capitula, often several together.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Centaurea idaea, solstitialis.

literatuur:

references:

White & Korneyev (1998a).

16/10/2014