Wachtliella krumbholzi Stelter, 1975

Diptera, Cecidomyiidae

op Rhamnus

on Rhamnus

Rhamnus cathartica Denemarken © Simon Haarder

Wachtliella krumbholzi: gall on Rhamnus cathartica

Rhamnus cathartica Denmark © Simon Haarder

gal: de larven leven in de bessen en voeden zich met de ontwikkelende zaden. Aangetaste bessen worden later zwart dan gezonde; uiteindelijk zijn ze wat groter en onregelmatiger en hebben donkerrode vlekjes. De larven (een of meer per bes) zijn (bleek) oranje. Verpopping buiten de gal, univoltien.

gall: the lavae live in the berries, feeding on the developing seeds. Larvae one or more per berry, (pale) orange. Infected berries turn black later than healthy one; eventually they are somehwat larger and iregular, and have dark red spots. Pupation external; univoltine.

waardplanten: Rhamnaceae, monofaag

hostplants: Rhamnaceae, monophagous

Rhamnus cathartica.

literatuur:

references:

Bruun, Haarder, Jørgensen & Skuhravá (2014a), Gagné & Jaschhof (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Stelter (1975a).

04/09/2015