Zygiobia ruebsaameni Stelter, 1992

Diptera, Cecidomyiidae

op Carpinus

on Carpinus

gal: de hoofdnerf is licht verdikt, en duidelijk naar benenden gekromd, aan weerszijden is het blad scherp naar boven gevouwen. In de zo gevormde ruimte leeft bovenop de hoofdnerf een vrijwel altijd solitaire, witte tot roomkleurige larve; verpopping in de grond.

gall: the midrib is somewhat thickened, clearly bent downwards; at either side the leaf is sharply folded upwards. In the space so formed lives an, almost always solitary, white or cream-coloured larva. Puapation in the ground.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Carpinus betulus.

opmerkingen: Volgens Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a) geen autonome gal-veroorzaker, maar een inquiline bij Aschistonyx carpinicolus.

notes: According to Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a) not an autonomous gall-inducer, but an inquiline of Aschistonyx carpinicolus.

literatuur:

references:

Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gagné (2010a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Stelter (1992a).

26/06/2016