Aecidium euphorbiae Persoon, 1792

Fungi, Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Euphorbia

on Euphorbia

Euphorbia esula, België, prov. Luik, Huy, Statte © Jean-Yves Baugnée

Aecidium euphorbiae on Euphorbia esula

Euphorbia esula, Belgium, prov. Liège, Huy, Statte © Jean-Yves Baugnée

detail

Aecidium euphorbiae on Euphorbia esula

detail

aecia

Aecidium euphorbiae, aecia on Euphorbia esula

aecia

gal: Aangetaste planten zijn ernstig misvormd; soms blijven ze zeer klein, maar vaker groeien ze spichtig steil omhoog; meestal komen ze niet in bloei; de bladeren zijn bleek of grijzig, vervormd, soms verdikt. Spermogonia honingkleurig, onderzijdig. Aecia onderzijdig, vaak in dichte groepen, bekervormig met een witte, naar buiten gebogen rand die in slippen is verdeeld; de sporen-massa is oranje.

Een groot aantal soorten van het geslacht Uromyces, maar hun uredinia en telia op Fabaceae-soorten, maakt aecia die er aldus uitzien. Ze determineren op basis van uiterlije kenmerken is niet mogelijk. Daarom worden ze collectief aangeduid als Aecidium euphorbiae.

gall: Infected plants are seriously disfigured; sometimes they are dwarfed, but more often they are scrawny, growing steeply upright; they do no flower; the leaves are pale or greyish, malformed, sometimes thickened. Spermogonia honey-coloured, hypophyllous. Aecia likewise hypophyllous, often in dense groups, cupulate with a white, outwards curved margin that is split into segments; the spore mass inside is orange.

A considerable number of rusts of th genus Uromyces that all have their uredinia and telia on Fabaceae species have aecia as just described. They cannot be indentified on the base of external characters. Therefore they are collective addressed as Aecidium euphorbiae.

waardplanten: Euphorbiaceae, monofaag

hostplants: Euphorbiaceae, monophagous

Euphorbia cyparissias, dulcis, esula & subsp. tommasiniana, salicifolia, seguieriana, palustris, verrucosa.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Gäumann (1959a), Gjaerum (1986a), González-Fragoso (1925a), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Riegler-Hager (2000a), Ruszkiewicz-Michalska (2006a).

27/04/2017