Albugo capparis (de Bary) Kuntze, 1891

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Albuginaceae

op Capparis

on Capparis

gal: stengels met een wit, aanvankelijk glanzend, later verstuivend overtrek. Delen van de plant kunnen misvormd raken.

gall: stems with a white cover, at first shiny, later powdery. Parts of the plant may become disfigured.

waardplanten: Capparaceae, monofaag

hostplants: Capparaceae, monophagous

Capparis spinosa.

synoniemen: A. capparidis en cappariderum zijn onjuiste spellingen.

De status van deze soort is onduidelijk; Brandenburger en García-Blázquez ea beschouwen capparis als synoniem met A. candida, maar de Index Fungorum (2016) en Thines & Spring noemen het als een geldige soort.

synonyms: A. capparidis and cappariderum are incorrect sellings.

The status of this species is unclear; Brandenburger and García-Blázquez ao consider capparis conspecific with A. candida, but the Index Fungorum (2016) and Thines & Spring treat it as a valid species.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), García-Blázquez, Constantinescu, Tellería & Martín (2007a), Thines & Spring (2005a).

24/09/2015