Antherospora tractemae Piątek & Lutz, 2011

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Urocystidales

op Scilla

on Scilla

gal: de inhoud van de pollenzakken is veranderd in een olijfbruine sporenmassa. De aantasting is systemisch, alle meeldraden van een plant zijn daardoor aangetast.

gall: the contents of the pollen sacs is transformed into an olive-brown mass of spores. The infection is systemic, all anthers of a plant are affected.

waardplanten: Asparagaceae, nauw monofaag

hostplants: Asparaagaceae, narrowly monophagous

Scilla verna (= Tractema v.).

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a), Piątek, Lutz, Smith & Chater (2011a)

03/01/2017