Anthracocystis contorta (Griffiths) McTaggart & Shivas, 2012

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Ustilaginales

op Heteropogon

on Heteropogon

gal: de bloeiwijze is veranderd in een tot 3 cm lange, zwarte spoelvormige massa van eerst verkleefde, later poederige sporenballen, aanvankelijk nog gedeeltelijk omhuld door de bovenste bladschede en een vlies. De sporenballen bestaan uit een los aggregaat van een groot aantal sporen.

gall: the inflorescence is transformed into an up to 3 cm long, fusiform mass of agglutinated, later ± powdery spore balls, at first partly concealed by the upper leaf sheath and a membrane. The spore balls consist of an loose aggregate of numerous spores.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Heteropogon contortus.

synoniemen: Sporisorium contortum (Griffiths) Vánky, 1991.

synonyms: Sporisorium contortum (Griffiths) Vánky, 1991.

literatuur:

references:

Almaraz (1998a), Klenke & Scholler (2015a), Vánky (1994a).

15/12/2016