Anthracoidea aspera (Liro) Kukkonen, 1963

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Ustilaginales

op Carex

on Carex

gal: vruchtbeginsels zijn vervormd tot een bolvormig, hard zwart lichaampje, bestaande uit verkleefde sporen; aanvankelijk is het bekleed met een wittig vliesje, dat later afbladdert. De sporen zijn 15-26 µm lang, hun wand is zeer ongelijk van dikte en structuur.

gall: ovaries are trasformed into a globular, hard, black body consisting of agglutinated spores; initially it is covered by a silvery membrane, that later flakes off. The spores are 15-25 µm long, their wall is very uneven in thickness and structure.

waardplanten: Cyperaceae, nauw monofaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex appropinquata, chordorrhiza, diandra, glareosa.

synoniemen: Cintractia aspera Liro, 1934; C. glareosa Liro, 1938.

synonyms: Cintractia aspera Liro, 1934; C. glareosa Liro, 1938.

literatuur:

references:

Buhr (1064a), Klenke & Scholler (2015a), Scholler, Schnittler & Piepenbring (2003a), Vánky (1994a).

07/01/2017