Anthracoidea capillaris Kukkonen, 1963

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Ustilaginales

op Carex

on Carex

gal: de inhoud van de urntjes, die uiteindelijk openbarsten, is vervormd tot een hard zwart lichaampje, bestaande uit verkleefde sporen; aanvankelijk is het bekleed met een zilverig vliesje, dat later afbladdert. De sporen zijn 15-26 µm lang, hun wand is zeer ongelijk van dikte en structuur.

gall: the contents of the ultimately rupturing utriculi is transformed into a hard, black body consisting of agglutinated spores; initially it is covered by a silvery membrane, that later flakes off. The spores are 15-25 µm long, their wall is very uneven in thickness and structure.

waardplanten: Cyperaceae, nauw monofaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex capillaris.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a), Lutz & Vánky (2009a), Savchenko & Heluta (2012a), Scholler, Schnittler & Piepenbring (2003a), Spooner & Leon (2006a), Vánky (1994a), Zwetko (1993a).

07/01/2017