Anthracoidea curvulae Vánky & Kukkonen,1983

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Ustilaginales

op Carex

on Carex

gal: de inhoud van de urntjes, die uiteindelijk openbarsten, is vervormd tot een hard zwart lichaampje, bestaande uit verkleefde sporen; aanvankelijk is het bekleed met een zilverig vliesje, dat later afbladdert. De sporenwand is gelijkmatig van dikte.

gall: the contents of the ultimately rupturing utriculi is transformed into a hard, black body consisting of agglutinated spores; initially it is covered by a silvery membrane, that later flakes off. The spore wall is evenly thickened.

waardplanten: Cyperaceae, nauw monofaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex curvula & subsp. rosae.

literatuur:

references:

Almaraz (1998a), Klenke & Scholler (2015a), Melzer, Pittoni, Poelt & Scheuer (1984a), Pellicier (2001a), Vánky (1994a), Lutz & Vánky (2009a).

08/05/2017