Anthracoidea heterospora (Lindeberg) Kukkonen, 1963

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Ustilaginales

op Carex

on Carex

gal: de inhoud van de urntjes, die uiteindelijk openbarsten, is vervormd tot een hard zwart lichaampje, bestaande uit verkleefde sporen; aanvankelijk is het bekleed met een zilverig vliesje, dat later afbladdert. De sporen zijn 13-21 µm lang, vrijwel glad.

gall: the contents of the ultimately rupturing utriculi is transformed into a hard, black body consisting of agglutinated spores; initially it is covered by a silvery membrane, that later flakes off. The spores are 13-21 µm long, almost smooth.

waardplanten: Cyperaceae, nauw monofaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex acuta, aquatilis, cespitosa, elata & subsp. omskiana, halophila, lyngbyei, nigra, paleacea, recta, salina, trinervis.

incidenteel C. buxbaumii.

occasionally C. buxbaumii.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a), Scholler, Schnittler & Piepenbring (2003a), Scholz & Scholz (2013a), Vánky (1994).

07/01/2017